Резултати 1 до 8 от 8

Тема: Регистрация на лодки над 21 к.с.

 1. #1
  Регистрация
  Mar 2006
  Място
  София-Бистрица
  Публикации
  193
  Точки (при гласуване)
  13

  По подразбиране Регистрация на лодки над 21 к.с.

  Колеги, имате ли повече информация за Наредба 1 за регистрация/промените за лодки и джетове/. Влезе ли в сила, ще има ли регистриране в София или само на морето и по Дунав.
  Disco II td5
  2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
  planed: air locker, rear D44bumper

 2. #2
  Регистрация
  Sep 2005
  Място
  София
  Публикации
  6,728
  Точки (при гласуване)
  31

  По подразбиране От: Регистрация на лодки над 21 к.с.

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
  от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите (обн., ДВ, бр.7 от 2003 г., изм. и доп., бр.78 от 2004 г., бр.59 от 2005 г., доп., бр. 32 от 2006 г., изм. и доп., бр. 91 от 2006 г.)


  §1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думата „джетове” се заличава.
  2. В ал. 5 след текста „(15 фута)” се добавят думите „и мощност на двигателя по-малка от 15 kW”.

  §2. В чл. 5 се създава ал. 7:
  „(7) Плавателните съдове тип джет и приравнените към тях се вписват в отделни томове в регистровите книги на малките кораби в една от дирекциите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” – Варна, Бургас, Русе и Лом.”

  §3. В чл. 9 се правят следните изменение и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думите „за останалите” се заменят със „за плавателните съдове за спорт, туризъм и развлечение”;
  б) създава се т. 9:
  „9. декларация за съответствие или копие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (обн , ДВ, бр. 12 от, изм., бр. 40 от 2006 г., изм. и доп., бр. 61 от 2006 г), за съдовете към които същата се прилага.”

  2. В ал. 7:
  а) в текста на алинеята след думата „строеж” се поставя запетая и се добавят думите „при залагане на кила или при подобен етап от построяване”.
  б) създава се т. 3:
  „3. проектна документация, съдържаща описание на кораба и данни за корпуса, машините, оборудването и размерите на кораба, свързочните и навигационните средства, товарните устройства, ветрилното стъкмяване и др.”

  3. Създава се ал.10:
  „(10) За вписването на плавателните съдове по чл. 5, ал. 7 към заявлението от собственика се прилагат:
  1. документ, установяващ основанието за придобиване на плавателния съд;
  2. нотариално заверена декларация от собственика, че плавателният съд не е регистриран в друго пристанище;
  3. декларация за съответствие или копие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих.”

  §4. В чл. 10 се създава ал. 3:
  „(3) В регистровите книги на малките кораби за плавателните съдове тип джет и приравнените към тях се вписват следните данни:
  1. пристанището на регистрация;
  2. поредният номер в регистъра и датата на вписването;
  3. име и адрес на собственика;
  4. основанието за придобиване на плавателния съд, (договор за покупко-продажба с нотариално заверени подписи, платежен документ и др.), номерът и датата на издаване на съответния документ, издателят на документа;
  5. следните технически характеристики на плавателния съд:
  а) марка и модел на плавателния съд;
  б) година на производство;
  в) мощност на двигателя, тип на движителя;
  г) номер на корпуса и номер на двигателя.
  6. основанието за регистрирането на плавателния съд.”

  § 5. В чл. 13 се създава ал. 3:
  „(3) Вписаните по чл. 5, ал. 7 плавателни съдове получават регистров номер, състоящ се от буква и четири цифри, както следва:
  1. пристанище Бургас – АХХХХ
  2. пристанище Варна – ВХХХХ
  3. пристанище Русе – РХХХХ
  4. пристанище Лом – ЛХХХХ”

  § 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) На корабите от крайбрежно плаване се поставят надписите по ал. 1 само с български букви, с височина не по-малка от 20 см., както следва:
  1. от двете страни на носа името на кораба или регистрационния номер;
  2. на кърмата (когато кърмата е заострена от двете й страни) – пристанището на регистрация.”

  2. Създава се ал. 4:
  „(4) На плавателните съдове по чл. 5, ал. 7 се изписва регистровият номер на двата борда в носовата му част, с български букви, с височина не по-малка от 10см.”


  § 7. В чл. 26а, ал. 4, т. 2 думите „параграф 1(с) на измененото правило 13 G от” се заменят с „правилата от”.

  § 8. В Допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
  1. Създава се т. 6:
  „6. „Джетове и приравнени към тях” са моторни плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение с твърд корпус и водометен движител с мощност над 15 кВ.”
  2. . Създава се т. 7:
  „7. „Подобен етап от построяването” е етапа, на който:
  а) започва строеж на конкретен кораб и
  б) започнало е сглобяване на този кораб, при което са използвани една от по-малките величини – поне 50 тона или едно на сто от очакваната обща маса на конструкцията.”

  § 9. В Приложение № 6 думите „Министерство на транспорта” се заменят с „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

  § 10. В приложение № 7 в код 3 на регистровите книги думите „до 20 БТ на море” да се заменят с „в строеж”.

  § 11. В Приложение № 7а се правят следните изменения:
  1. В заглавието абревиатурата „CRF” се заменя с “CFR”.
  2. В код 3 на таблица 2 думите „до 20 БТ на море” се заменя с „в строеж”.
  3. В таблица 3 думите „Tzarevo” и „BGTZA” се заменя съответно с „Tsarevo” и “BGTSA”.


  § 12. Навсякъде в текста думите „министърът/а на транспорта и съобщенията” се заменя съответно с „министърът/а на транспорта, информационните технологии и съобщенията”  Александър Цветков
  Министър на транспорта,
  информационните технологии и съобщенията
  "Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."

 3. #3
  Регистрация
  Sep 2005
  Място
  София
  Публикации
  6,728
  Точки (при гласуване)
  31

  По подразбиране От: Регистрация на лодки над 21 к.с.

  При мен регистрацията е неизбежна
  Хем съм над 15 фута, хем маторят е 55к.с.
  "Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."

 4. #4
  Регистрация
  Mar 2006
  Място
  София-Бистрица
  Публикации
  193
  Точки (при гласуване)
  13

  По подразбиране От: Регистрация на лодки над 21 к.с.

  А дали в София ще регистрират лодки....щото не става много ясно от наредбата, май Варна ,Бургас,Русе и Лом само за джетове...
  Disco II td5
  2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
  planed: air locker, rear D44bumper

 5. #5
  Регистрация
  Nov 2009
  Място
  Бяла Слатина
  Публикации
  161
  Точки (при гласуване)
  9

  По подразбиране От: Регистрация на лодки над 21 к.с.

  Наскоро си регистрирах лодката . С изненада прочетох на контролния талон че пише че се разрешава да се плава в раион "А" река Дунав,от км 374,100 до 845,650 км. значили това че за морето трябва друга регистрация или преглед

 6. #6
  Аватара на silverfox
  silverfox е офлайн Старши участник | +ПЛ || ДВиП |
  | Модератор |
  Регистрация
  Dec 2007
  Място
  Козлодуй
  Публикации
  6,369
  Точки (при гласуване)
  27

  По подразбиране От: Регистрация на лодки над 21 к.с.

  Да.
  Също така се различават и курсовете за правоспособност.
  Седя и си мисля... по едно време усещам, че само седя...

 7. #7
  Регистрация
  Nov 2009
  Място
  Бяла Слатина
  Публикации
  161
  Точки (при гласуване)
  9

  По подразбиране От: Регистрация на лодки над 21 к.с.

  предполагам само преглед ,не пререгистрация защото само в талона на прегледа се описва раиона на движение . ако е така то тогава къде ще трябва да мина на преглед за движение по море

 8. #8
  Аватара на silverfox
  silverfox е офлайн Старши участник | +ПЛ || ДВиП |
  | Модератор |
  Регистрация
  Dec 2007
  Място
  Козлодуй
  Публикации
  6,369
  Точки (при гласуване)
  27

  По подразбиране От: Регистрация на лодки над 21 к.с.

  ИАМА Варна или Бургас:
  http://www.marad.bg/page.php?category=29&id=7&page=2
  http://www.marad.bg/page.php?category=29&id=7&page=3

  ПС: Пак да обърна внимание и на свидетелството за правоспособност ...
  Последно редактиран от silverfox ; 01-09-11 в 17:32
  Седя и си мисля... по едно време усещам, че само седя...

Сходни теми

 1. Търсят се 4-ма мераклии за надуваеми лодки
  От GODzillata във форум Лов и риболов
  Отговори: 11
  Последно мнение: 21-02-15, 09:17
 2. Имали някой карта на Дубай
  От shopov85 във форум Карти
  Отговори: 21
  Последно мнение: 02-02-12, 13:09
 3. Колесари за лодки
  От mariner във форум Технологии, теория, конструкции по автомобила
  Отговори: 2
  Последно мнение: 27-07-08, 13:29
 4. имали ендуро което да.....
  От HeLI0s във форум Избор на мотор
  Отговори: 22
  Последно мнение: 22-03-07, 15:45

Правила за публикация

 • Вие не можете да публикувате нови теми
 • Вие не мжоете да отговаряте в теми
 • Вие не можете да добавяте прикачени файлове
 • Вие не можете да редактирате собствените публикации
 •  
X