Колеги аз ще ходя 11,12,13,14.07 ако някой е в района може да пише тук или да се чуем по телефона 0898327627 Радослав.Може да си покараме из района аз съм със Нисан Патрол и съм поподготвен малко