Опитваме се да съберем стикерите за албума с животните. Има много за менкане.
Търсят се следните: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 30, 31, 34, 43, 44, 46, 48, 50, 56, 64, 65, 68, 71, 72, 77,78, 79, 94, 95,97, 99,111, 113, 115