Страница 1 от 2 1 2 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 28

Тема: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

 1. #1
  Регистрация
  Apr 2017
  Място
  Sofia de Janeiro
  Публикации
  3,093
  Точки (при гласуване)
  7

  По подразбиране Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  4. В чл. 54, ал. 3 т. 5 се изменя така: „5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчните облекчения по чл. 59, ал. 2 и ал. 3, когато в регистъра по ал. 1 има данни за екологичната категория на превозното средство или са налице основания за удостоверяване на екологичните категории „Евро 1“, „Евро 2“, „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ съгласно чл. 55, ал. 14.“. 5.

  В чл. 55: а) алинея 1 се изменя така: „(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

  ГДПС = (ИмК) х (ЕК) където:

  ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
  ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1.
  ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила по следната формула: ИмК=(СkW х Кгп), където: СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:
  1. до 55 kW включително - от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW;
  2. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

  3. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
  4. над 110 kW до 150 kW включително - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW;
  5. над 150 kW до 245 kW включително - от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW;
  6. над 245 kW - от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW.
  Сега действащи:

  1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
  2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;
  3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
  4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
  5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.


  Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери: Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство
  Коефициент:
  Над 20 години 1,1
  Над 15 до 20 години включително 1
  Над 10 до 15 години включително 1,3
  Над 5 до 10 години включително 1,5 До 5 години включително 2,3 2.
  Екологичният компонент се определя от общинския съвет, в зависимост от екологичната категория на автомобила, с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:
  Екологична категория:
  Коефициент без екологична категория 1,30-1,40
  "Евро 1" 1,20-1,30
  "Евро 2" 1,10-1,20
  "Евро 3" 1,00-1,10
  "Евро 4" 0,80-1,00
  "Евро 5" 0,60-0,80
  "Евро 6" и "ЕЕV" 0,40-0,60 „
  б) в ал. 2 в основния текст думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“;
  в) алинея 6 се изменя така: „(6) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“;
  г) създава се ал. 14: „(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната категория на автомобила, собственикът му подава данъчна декларация по чл. 54, ал. 4, в която декларира наличието на съответната екологичната категория и я удостоверява чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на автомобила с определената от производителя екологична категория. При липса на данни за екологичната категория и невъзможност същата да бъде удостоверена се приема, че автомобилът е без екологична категория.“ 6.
  В чл. 59: а) алинея 1 се отменя;
  б) алинея 2 се изменя така: „(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на стонамаление, а за съответстващите на екологични категории по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 3 данък.“;

  В ДОПК:

  чл. 264 ал. 2 се изменя така: „(2) Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва след проверка в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси, или чрез проверка в съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или с представяне на издаден или заверен от общината документ за платен данък върху превозното средство, както и писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължени


  Отпада и N1
  Мотиви:
  Към настоящия момент товарните автомобили с технически допустима
  максимална маса не повече от 3,5 т се облагат с данък върху превозните средства в
  размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост. По данни на
  Министерството на вътрешните работи (МВР) към средата на април 2018 г. са
  регистрирани 308 260 броя товарни автомобили с технически допустима максимална
  маса не повече от 3,5 т от 3 550 марки и модели, от които над 2 000 модела имат
  съответен аналог, регистриран и облаган като лек автомобил.
  В тази връзка промяната цели премахване на неравнопоставеността между
  собствениците на едни и същи модели автомобили, като при една част от тях
  категорията N1 се използва само за получаване на данъчно облекчение, тъй като в този
  случай данъкът върху превозните средства е значително по-нисък в сравнение с
  условието, при което същият автомобил е регистриран с категория M1  Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.

 2. #2
  Регистрация
  Feb 2007
  Публикации
  2,415
  Точки (при гласуване)
  18

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Мда, N1 става неприятен.

 3. #3
  Регистрация
  Aug 2009
  Място
  Kleta Majka Balgariq
  Публикации
  16,459
  Точки (при гласуване)
  39

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Прието ли е или е законопроект?

 4. #4
  Регистрация
  Apr 2017
  Място
  Sofia de Janeiro
  Публикации
  3,093
  Точки (при гласуване)
  7

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Проект, качен за обсъждане
  Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.

 5. #5
  Регистрация
  Aug 2009
  Място
  Kleta Majka Balgariq
  Публикации
  16,459
  Точки (при гласуване)
  39

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Цитат Мнение на santaclash Преглед на публикациите
  Проект, качен за обсъждане
  Грабайте пръти-сопи-и-копрали и юруш пред Варламента!
  Ама-ха! На дЕлаверата с кайен-баничарките ша ми посегат!

 6. #6
  Регистрация
  Jul 2006
  Публикации
  4,851
  Точки (при гласуване)
  24

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Поредната простотия , вече не заслужават да им се обръща внимание. Някякви си "умни" рекетиращи управници.

 7. #7
  Регистрация
  Aug 2009
  Място
  Kleta Majka Balgariq
  Публикации
  16,459
  Точки (при гласуване)
  39

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Цитат Мнение на Георги Крумов Преглед на публикациите
  Някякви си "умни" рекетиращи управници.
  Цитат Мнение на Bogoljub Gagic Преглед на публикациите
  На следващите избори народът сувИрен ще си каже тежката дума и "всичката тая гад" ще бъде решително преизбрана за нови подвизи

 8. #8
  Регистрация
  Jul 2006
  Публикации
  4,851
  Точки (при гласуване)
  24

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Не говори глупости , изборите предварително са определени- 800000 държавни чиновници и семействата им.
  Тъпото е 1че за 12 години управление на умниците София стана гадно място за живот.

 9. #9
  Регистрация
  Apr 2017
  Място
  Sofia de Janeiro
  Публикации
  3,093
  Точки (при гласуване)
  7

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  С начина на промени това управление действително има много сериозен проблем и той не е от вчера. Предложените сега промени са набутани през Закона за корпоративното подоходно облагане, където се въвеждала някаква директива с мерки срещу избягване на облагането. И с ПЗР се набутват без обосновка промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, местни данъци и такси, за акцизите, ДДС и закона за счетоводството. Това не им е за първи път и все разчитат срока за публикуване на проекта да съвпадне нещо....с предизборна кампания, активния сезон на отпуските. Милиционерски шменти-капели са това, ама все за три мандата трябваше да мръднат от това положение ако имаха поне минимум желание. Включотелно и за данъците върху имотите има вкарани промени, пак с тоя проект.
  Днес паралелно с публикуването на проекта имаме три оставки на министри заради Своге. Предния път забравих каква простотия пак бяха вкарали за обсъждане-набутаха Сидеров да прави циркове в НАТФИЗ.
  До сега не се е появил ни един, който да каже, че ще намали администрацията с 25% и ще махне половината разрешителни режими и процедури и да е ясно, че има възможност да го направи. Появи ли се, поне аз ще гласувам за него, без изобщо да ме интересува какъв е. Ако ще вчера да са го пуснали от пандиза.

  Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.

 10. #10
  Регистрация
  Jun 2012
  Място
  София
  Публикации
  2,228
  Точки (при гласуване)
  12

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Чесно... опитах се да прочета и се отказах Начина на изчисляване на налога ми напомня начина на изчисляване на топлоенергията.

  А едно време в университета се напъваха да ни преподават за "принципи на данъчното право" и за "определеност на данъка".

 11. #11
  Регистрация
  Jun 2009
  Място
  Русе
  Публикации
  2,766
  Точки (при гласуване)
  15

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Някой да знае какъв е пътя, да ми се впише еко-категорията в талона и да ми се преизчисли налога ?
  Колкото по-проходима ти е колата ..... от толкова по-голяма дупка ще те ВАДЯТ :P
  За добри дела .....БЪДЕТЕ ГОТОВИ !!!!

  A1+

 12. #12
  Регистрация
  Feb 2007
  Публикации
  2,415
  Точки (при гласуване)
  18

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Удостоверение от вносител -> КАТ -> МДТ

 13. #13
  Регистрация
  Feb 2010
  Място
  Габрово
  Публикации
  1,714
  Точки (при гласуване)
  11

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Бележка от официален вносител и с нея в КАТ. Това за талона. За в общината с новия талон, по едно време се говореше, че може и с въпросната бележка директно. Най-достоверно е да питаш в МДТ. Не е гаранция, че няма да те излъжат, сигурно не знаят. Абе мътна и кървава е. Имаше тема тук някъде.
  Mitsubishi Pajero II 2.8 TDI
  Mercedes-Benz E280 W124

 14. #14
  Регистрация
  Jun 2009
  Място
  Русе
  Публикации
  2,766
  Точки (при гласуване)
  15

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Търсих темата , но не я намерих.
  И на двете ми коли няма вписана категория в талона .
  Днес се свързах с официалния представител, иска по 300 лева на кола и ще ми даде някакъв документ на английски , после 100% ще ми искат превод ....
  Май отиваме към съда .
  Колкото по-проходима ти е колата ..... от толкова по-голяма дупка ще те ВАДЯТ :P
  За добри дела .....БЪДЕТЕ ГОТОВИ !!!!

  A1+

 15. #15
  Регистрация
  Feb 2007
  Публикации
  2,415
  Точки (при гласуване)
  18

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Иииии, 300 лева. Мислех, че по-големи душмани от силвър стар няма, а те искат 60+ддс.

 16. #16
  Регистрация
  Jun 2009
  Място
  Русе
  Публикации
  2,766
  Точки (при гласуване)
  15

  По подразбиране Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Цитат Мнение на bokomo Преглед на публикациите
  Иииии, 300 лева. Мислех, че по-големи душмани от силвър стар няма, а те искат 60+ддс.
  За 100 ми пращат по мейла нещо си, ама то такова и аз мога да си направя , ако го признават в КАТ
  Колкото по-проходима ти е колата ..... от толкова по-голяма дупка ще те ВАДЯТ :P
  За добри дела .....БЪДЕТЕ ГОТОВИ !!!!

  A1+

 17. #17
  Регистрация
  Feb 2007
  Публикации
  2,415
  Точки (при гласуване)
  18

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Врътни един мейл директно на производителя. Упомени, че ХХХХ вносител искат 152 евро за това. Все си мисля, че това дране е пълна самодейност на местните, която нито е одобрена, нито ще се хареса на производителя. Може и директно те да ти пратят нещото на английски.

  От съда не се сещам какво можеш да искаш?

 18. #18
  Регистрация
  Jun 2009
  Място
  Русе
  Публикации
  2,766
  Точки (при гласуване)
  15

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Цитат Мнение на bokomo Преглед на публикациите
  Врътни един мейл директно на производителя. Упомени, че ХХХХ вносител искат 152 евро за това. Все си мисля, че това дране е пълна самодейност на местните, която нито е одобрена, нито ще се хареса на производителя. Може и директно те да ти пратят нещото на английски.

  От съда не се сещам какво можеш да искаш?
  Местния вносител го даваше до скоро за 30 български пари.
  Обаче от Италия ( които явно са шефовете ) са им “спуснали заповед”
  Превода искат да го направя в Италия .
  Опитвам се да намеря контакт на производителя.
  А от съда ще искам , виновния да поеме разходите .
  Аз не съм виновен, че не са попълнили талона коректно и то не само единия ами и двата, изглежда като практика.
  Колкото по-проходима ти е колата ..... от толкова по-голяма дупка ще те ВАДЯТ :P
  За добри дела .....БЪДЕТЕ ГОТОВИ !!!!

  A1+

 19. #19
  Регистрация
  Feb 2007
  Публикации
  2,415
  Точки (при гласуване)
  18

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Цитат Мнение на ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на публикациите
  Местния вносител го даваше до скоро за 30 български пари.
  Обаче от Италия ( които явно са шефовете ) са им “спуснали заповед”
  Превода искат да го направя в Италия .
  Опитвам се да намеря контакт на производителя.
  А от съда ще искам , виновния да поеме разходите .
  Аз не съм виновен, че не са попълнили талона коректно и то не само единия ами и двата, изглежда като практика.

  IMHO ще ти е страшно трудно да докажеш вина. Имаш ли копие от документите, с които си регистрирал колата в КАТ? Съвсем отделно - мисля, в КАТ в последното нещо, което разписваш, преди да ти връчат талона има точка, че се съгласяваш с данните в талона и те са верни и точни. Подло, но от сърце.

 20. #20
  Регистрация
  Jun 2009
  Място
  Русе
  Публикации
  2,766
  Точки (при гласуване)
  15

  По подразбиране От: Промени в ЗМДТ, ДОПК 2018

  Цитат Мнение на bokomo Преглед на публикациите
  IMHO ще ти е страшно трудно да докажеш вина. Имаш ли копие от документите, с които си регистрирал колата в КАТ? Съвсем отделно - мисля, в КАТ в последното нещо, което разписваш, преди да ти връчат талона има точка, че се съгласяваш с данните в талона и те са верни и точни. Подло, но от сърце.
  За съжаление на официалната страница на производителя, формата за контакт е фейсбук, аз нямам такова животно

  Копия нямам на документите и двете коли бяха с български номера.

  Аз и да съм подписал , че съм съгласен с информацията в талона, не съм подписал че е непълна . Няма от къде да знам .
  В КАТ има специалисти, които вземат заплата за това .
  Аз съм прост геодезист.
  Колкото по-проходима ти е колата ..... от толкова по-голяма дупка ще те ВАДЯТ :P
  За добри дела .....БЪДЕТЕ ГОТОВИ !!!!

  A1+

Страница 1 от 2 1 2 ПоследенПоследен

Сходни теми

 1. EnduroX Алба-Дамасцена 2018 / 8-9 септември 2018
  От Тодор Пашов във форум BG-X Enduro Championship
  Отговори: 16
  Последно мнение: 11-09-18, 19:18
 2. Как се декларират нежилищните площи в декларацията по чл.14 от ЗМДТ?
  От rosen_offroad във форум Финанси, мита, цени, данъци, МПС и разходи
  Отговори: 2
  Последно мнение: 12-09-15, 06:33
 3. ЧАМНИ ЧАЛ
  От anelin във форум Велики хора и мисли за лова...
  Отговори: 3
  Последно мнение: 29-04-15, 20:02
 4. Пешо в амок - 16.11.09
  От miki64 във форум Група Дефилето Ендуро Тийм
  Отговори: 1
  Последно мнение: 16-11-09, 17:05

Правила за публикация

 • Вие не можете да публикувате нови теми
 • Вие не мжоете да отговаряте в теми
 • Вие не можете да добавяте прикачени файлове
 • Вие не можете да редактирате собствените публикации
 •  
"); } else { document.write(""); } } // ]]>