Насо Русев, който е концесионер на плажа Корал търси двама квалифицирани спасители за срок около месец.
Помоли ме да пусна обявата и тук, а аз си мисля, че може да има интерес.
Телефонът на Наско е 0887315654, а за почтеността му гарантирам. Това е същия оня Насо, дето спасява загубени пещерняци