Всъщност въпросът е, за мойте задни странични стъкла, или за стъклата на другите? Дали аз искам да си затъмня стъклата или дали аз искам другите да си затъмняват стъклата? Сега ми светна че в зависимост от същноста на въпроса, отговорът може да е много различен.